סבב חתימות ואישורים

 

מודול משימות מאפשר לארגון להגדיר סבב חתימות ואשורים לכל מסמך המתויק בארכיון.

לאחר הגדרת התהליך כל מסמך שייכנס לארכיון יעבור בין משתמשי התהליך לצורך צפייה ואישור של המסמך.

 

 

לדוגמא:

הגדרת סבב לאישור חשבונית ספק.

 

שלב א': סריקת החשבונית בקבלת הסחורה

שלב ב': אישור וחתימת מקבל הסחורה

שלב ג': אישור וחתימת מזמין הסחורה

שלב ד': אישור וחתימת מנהל הכספים

 

 

פיצ'רים נבחרים:

 

§          הגדרת סבב טורי/מקבילי בין משתמשי המערכת

§          שליחת מייל אוטומאטי למשתמש על משימה ממתינה במערכת

§          הקצאת זמן לביצוע המשימה

§          חיפוש מתקדם ומעקב אחר התהליך