מידע משפטי


המהפכה הדיגיטאלית העולמית לא נעלמה גם מעינו של המחוקק הישראלי
המחוקק בישראל מצא לנכון להתאים את נושא החקיקה לרוח הזמן ולקדמה הטכנולוגית במשק

להלן מובאים מספר קישורים רלוונטיים בתחום:

  1. הגשת מסמכים סרוקים בבית משפט. לחץ כאן
  2. תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון), התשס"ה 2005. לחץ כאן
  3. חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א- 2001. לחץ כאן


הערה: אין להשתמש בנאמר באתר כחלופה לייעוץ משפטי.