זיהוי תווים אופטי


OCR - Optical Character Recognition
היא תוכנה לזיהוי אותיות כתב אופטיות מקובץ גרפי- התהליך ההפוך מהדפסת מסמך. בעוד שבהדפסה הופכים תווים מוקלדים לתמונה, שאין בה אבחנה בין התווים השונים, בזיהוי הכתב האופטי ממירים ומפענחים תמונה שמורכבת ממיליוני נקודות (פיקסלים), לאותיות שיש ביניהן אבחנה כמו באותיות מוקלדות. בכדי להתחיל את הפענוח של האותיות מהמסמך הגראפי, יש צורך לסרוק את הדף או לצלם אותו.

 

OMR- Optical Mark Recognition
תוכנה המאפשרת לזהות ולייצא נתונים המסומנים בטפסים, שאלונים וסקרים אשר תשובותיהם סומנו במיקום ייעודי באמצעות השחרה/איקס.

 

ICR - Intelligent Character Recognition
תוכנה המפענחת וממירה מסמכים שנכתבו בכתב יד לקבצים דיגיטאליים כדוגמת Word/PDF

 

OCR