סריקת מסמכים


חברת תומקס מספקת שרותי סריקת מסמכים מתקדמים לחברות וארגונים בארץ.

התחום של סריקת מסמכים ומעבר לארכיונים דיגיטליים, הוא תחום שנמצא בגדילה מתמדת.

ארגונים רבים הבינו את התועלות המצויות בעבודה ללא נייר והתאימו את שיטות העבודה לעולם הדיגיטאלי.

כיום, ארגון שרוצה להתחיל לנהל את מסמכיו באופן דיגיטאלי, יכול לקבל שירות של סריקת הארכיון באחד משבעת מרכזי הסריקה של חברת תומקס ובאתר הלקוח.

חברת תומקס מסוגלת לסרוק ארכיונים שלמים של ארגונים במהירות גבוהה מאוד, ובכך לאפשר לארגון "להפטר" מארכיון המסמכים ולהתחיל לעבוד בצורה דיגיטאלית.

גם המחוקק הישראלי הבין את ההשלכות של הנושא והתאים את עצמו בכך שחוקק חוקים וניסח תקנות בתחום.

לתהליך סריקת מסמכים מספר תועלות:

  • סריקת מסמכים מאפשרת את שימור המידע וגיבויו
  • ניהול המידע באופן יעיל ומסודר
  • איתור המידע מהיר ופשוט
  • את המסמכים ניתן להעביר, להדפיס או לשלוח בקלות
  • מערכות בקרה אוטומטיות לארגון המידע ושמירה על שלמותו
  • שמירת סודיות ופרטיות ע"י הגבלת הגישה למידע מסויים
  • חיסכון בכוח אדם לתיוק ואיתור מסמכים
  • חיסכון בשטח ארכיון ובשירותי ארכיב
  • מניעת טעויות תיוק ואי החזרה למקום לאחר העיון
  • תדמית מודרנית ומתקדמת של הארגון

 

מסמכים