TomaDox- תוכנה לניהול מסמכים


מערכת ה-TomaDox הנה תוכנה לניהול מסמכים המשלבת יכולות נרחבות בהתאמת המערכת לצרכי הארגון.

המערכת פותחה עם דגש על חווית המשתמש ויכולת הטמעה מהירה בכל ארגון.

המערכת משלבת טכנולוגיות של OCR וקריאת ברקודים לתיוק אוטומאטי של המסמכים הסרוקים.

 בין תכולת המערכת ופתרון ניהול מסמכים:

 

  • הגדרת עץ ארכיונים ותתי ארכיונים
  • הצמדת שדות מפתח ייחודיים לכל ארכיון
  • אפשרויות סריקה מתקדמות: סריקה למספר פורמטים (Pdf / Tif / Gif / Bmp / Jpg), התממשקות לכל סוג הסורקים, סריקה של קבוצת מסמכים בחלוקה אוטומאטית לפי הגדת משתמש, דחיסת הקובץ הסרוק, שיפור תמונה אוטומאטי,
  • קליטת קבצים ממקורות חיצוניים: סורק, פקס ורשת
  • אינטגרציה מלאה ל-Outlook הכוללת Add-on לתיוק מהיר של מיילים לתוך ה-TomaDox
  • זיהוי נתונים אוטומאטי: יכולות זיהוי מתקדמות של ברקודים על המסמכים, יכולת זיהוי של נתונים באמצעות מנועי OCR
  • מערכת הרשאות מתקדמת לקבוצות ומשתמשים
  • מודול משימות המאפשר לארגון לשלוח מסמך כמשימה למשתמש. המשימה מתעודת ובכל רגע ניתן לראות מה הסטאטוס של המשימה
  • סבב חתימות ואישורים המאפשר לארגון לשלוח מסמך באופן אוטומאטי למשתמש/מספר משתמשים.
  • יכולות חיפוש מתקדמות בפריטים/משימות/מיילים/בסיסי נתונים חיצוניים